Dispo-Dent B.V. 

Tel: +31 321 318140/GSM:+31 6 51418777                                                                                               E-mail: info@dispo-dent.nl
 

Disposable Nitril Exam Gloves.

.

Ref. 801204 Size: Small 100 pcs.

Ref. 801204 Size: Small 

Nitrile examination glove, powder free, light blue, XS: 3.1g +/- 0.3g, AQL1.5. 

100 pcs/box, 1000 pcs/cartonRef. 801206 Size: Medium 100 pcs

Ref. 801206 Size: Medium

Nitrile examination glove, powder free, light blue, XS: 3.5g +/- 0.3g, AQL1.5.

100 pcs/box, 1000 pcs/carton


Ref. 801208 Size: Large 100 pcs

Ref. 801208 Size: Large

Nitrile examination glove, powder free, light blue, XS: 3.9g +/- 0.3g, AQL1.5.

100 pcs/box, 1000 pcs/carton


Ref. 801204 Size: Extra Large 100 pcs

Ref. 801210 Size: Extra Large

Nitrile examination glove, powder free, light blue, XS: 4.3g +/- 0.3g, AQL1.5.

100 pcs/box, 1000 pcs/carton