Dispo-Dent B.V. 

Tel: +31 321 318140/GSM:+31 6 51418777                                                                                               E-mail: info@dispo-dent.nl
 

PRIVACY VERKLARING DISPO-DENT B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dispo-Dent B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dispo-Dent B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/offerteformulier op de website aan Dispo-Dent B.V. verstrekt. Dispo-Dent B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Dispo-Dent B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Dispo-Dent B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Dispo-Dent B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Dispo-Dent B.V. GEGEVENS BEWAART

Dispo-Dent B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Dispo-Dent B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Dispo-Dent B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dispo-Dent B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden beslist niet aan derden verstrekt. Dispo-Dent B.V. gebruikt geen Adwords-advertenties van Google.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dispo-dent.nl. Dispo-Dent B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dispo-Dent B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dispo-Dent B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@dispo-dent.nl. 

www.dispo-dent .nl is een website van Dispo-Dent B.V. en is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 203, 8250 AE Dronten
Vestigingsadres: Langstraat 24, 8251VG Dronten
Telefoon: 0321-318140 | 06-51418777
E-mailadres: info@dispo-dent.nl