Dispo-Dent B.V. 

Tel: +31 321 318140/GSM:+31 6 51418777                                                                                               E-mail: info@dispo-dent.nl
 

A lot of questions

Sometimes we feel we must go to China, but are we not too small to do it? How do we get to the right source? How do we contact them? Do they speak at least English? Do they really understand what I mean? How do we approach them, more direct or just the opposite? Do we have to fly over ever single time? Are we talking with the right person in the company? Is he/she a decision maker?

Sometimes it looks easy, but when it comes to definitive contracts and high quality products, it sometimes gets stuck in not knowing how to deal and liaise with the Chinese manufacturers.

Dispo-Dent B.V., an international trading and service organisation, is familiar with the cultural differences and business manners in doing business in China. 

Wo are we?

Dispo-Dent BV is a specialist in the field of disposable products and PPE based on OEM or neutral labeling, 1 carton or 1 container. There are three general lines of disposable products in our program.

  • Medical devices: different types of surgical gowns, clothing and headgear SMS, polypropylene material.
  • Food industry: various types of polyethylene, polypropylene, paper and paper products for hygienic purposes and PPE from head to toe, such as shoecovers, sleeve covers, clip caps, coveralls, etc, etc.
  • Dental devices: face masks, various types of gloves, toothbrushes.


Heel veel vragen.

Soms vinden we dat we naar China moeten, maar zijn we niet te klein om dat te doen? Hoe komen we bij de juiste bron? Hoe kunnen we contact met hen opnemen? Spreken ze tenminste Engels? Begrijpen ze echt wat ik bedoel? Hoe benaderen we ze, directer of juist andersom? Moeten we ooit één keer overvliegen? Praten we met de juiste persoon in het bedrijf? Is hij / zij een beslisser?

Soms ziet het er gemakkelijk uit, maar als het gaat om definitieve contracten en producten van hoge kwaliteit, blijft het soms steken in het niet weten hoe om te gaan met en contact te onderhouden met de Chinese fabrikanten.

Dispo-Dent B.V., een internationale handels- en serviceorganisatie, is bekend met de culturele verschillen en manieren van zakendoen in China.

Wie zijn we?

Dispo-Dent BV is specialist op het gebied van disposables en PBM op basis van OEM of neutrale etikettering, 1 doos of 1 container. Er zijn drie algemene lijnen voor disposables in ons programma.

  • Medische hulpmiddelen: verschillende soorten OK-jassen, kleding en hoofddeksels, polypropyleen.
  • Voedingsmiddelenindustrie: verschillende soorten polyethyleen, polypropyleen, papier en papierproducten voor hygiënische doeleinden en PBM van top tot teen, zoals schoenovertrekken, mouwovertrekken, haarnetjes, overalls, etc, etc.
  • Tandheelkundige apparaten: gezichtsmaskers, verschillende soorten handschoenen, tandenborstels.